Marína Patince

Sme súčasťou Wellness Patince
Marína patince prístav

Novinky v Maríne!

Loď Wellness 1 je už v prevádzke!

Milí hostia dovoľujeme si Vás pozvať počas prázdninových mesiacov júl a august na pravidelné vyhliadkové plavby každú stredu, sobotu a nedeľu od 14:00 hod. z prístavu Marína Patince. Každé dieťa po absolvovaní vyhliadkovej plavby obdrží od kapitána lode „Kapitánsky diplom“. Počas plavby sa budete môcť občerstviť chladenými nápojmi a nanukmi. Prvá prázdninová plavba už v sobotu 30.6. o 14:00hod. Všetci ste vítaní!

© 2017 Marína Patince

Hore