Marína Patince

Sme súčasťou Wellness Patince
Marína patince prístav

Novinky v Maríne!

História Dunaja

Dunaj je druhá najdlhšia európska rieka a najdlhšia rieka v Európskej únii. Vzniká sútokom Brege a Brigachu v Čiernom lese (Nemecko), preteká južným Nemeckom, Rakúskom, Slovenskom, Maďarskom, Srbskom, potom tvorí po mnoho desiatok kilometrov rumunsko-bulharskú hranicu a ústí deltou do Čierneho mora na hraniciach medzi Rumunskom a Ukrajinou.

Dunaj ma celkovú dĺžku 2857km. Pre zaujímavosť sa Marína Patince nachádza 1752km od Čierneho mora.

Dunaj vzbudzuje u nás suchozemcov veľký rešpekt, pretože jeho hladina pri topení snehu v Alpách alebo pri výdatných daždoch dokáže behom pár dní stúpnuť aj o 7 metrov.

Priemerný prietok Dunaja je v ústí 6 500 m³/s, v Budapešti 2 350 m³/s, v Bratislave 2 025 m³/s a vo Viedni 1 900 m³/s.

© 2017 Marína Patince

Hore