Marína Patince

Sme súčasťou Wellness Patince
Marína patince prístav

jún 2012

Loď Wellness 1 je už v prevádzke!

Milí hostia dovoľujeme si Vás pozvať počas prázdninových mesiacov júl a august na pravidelné vyhliadkové plavby každú stredu, sobotu a nedeľu od 14:00 hod. z prístavu Marína Patince. Každé dieťa po absolvovaní vyhliadkovej plavby obdrží od kapitána lode „Kapitánsky diplom“. Počas plavby sa budete môcť občerstviť chladenými nápojmi a nanukmi. Prvá prázdninová plavba už v sobotu 30.6. o 14:00hod. Všetci ste vítaní!

29.6.2012


Naša loď Wellness 1

Je z technických príčim dočasne mimo prevádzky. Zrušené sú aj pravidelné vyhliadkové plavby, ďakujeme sa porozumenie. O stave Vás budeme priebežne informovať.

Informácie o lodi Wellness 1

12.6.2012


© 2017 Marína Patince

Hore